Salutació

La parróquia de Sant Jaume és un entorn ric, tant humanament com culturalment. Per aixó, en este entorn virtual volem deixar la nostra emprempta comunitària. Volem donar a conéixer les directrius que pensem que són necessàries per saber qui som, on estem, cap a on volem caminar i com ho volem fer com a comunitat. No ho inventem nosaltres. El que fem és interpretar la voluntat de Déu a la llum dels signes dels temps. La font d’on bevem és la Paraula de Déu, el Magisteri de l’Esglèsia i la nostra pròpia consciència que busca ser fidel a la nostra vocació i missió.
Internet és un medi de comunicació massiu, i com no podia ser d’una altra manera, la nostra parròquia ha de tindre un lloquet en ell. La web de la parròquia de Sant Jaume d’Algemesí serà, d’aquesta manera, una manera de fer arribar al món la nostra parròquia i donar a conéixer el nostre patrimoni tant material com, i sobre tot, espiritual.
La Paraula de Déu s’encarna en el nostre temps i en la nostra realitat concreta. Per això, junt a la fidelitat al Senyor, està la fidelitat a l’ésser humà, que viu, s’interroga, espera, gaudeix, sofreix i mor en este món i en esta hora de la història.
També hem d’estar ben atents a allò que l’Esperit ens inspira en les xicotetes dimensions -en la nostra parròquia- i a allò que els hòmens i dones de hui viuen i necessiten especialment al nostre poble.
Este camí és un medi ampli, obert i viu. Ampli, perquè vol recollir tot el que constituix la realitat evangelitzadora, litúrgica i caritativa de la Parròquia. Obert, perquè no està complet. S’ha d’anar completant amb les noves iniciatives i camins que vajen obrint al llarg del pròxims anys. Viu, perquè ha de créixer i desenvolupar-se amb la vivència quotidiana de les propostes que ací vagen apareixent i que aniran enriquint la vida de la fe de la nostra comunitat. D’igual manera esta web està oberta als suggeriments de la comunitat (i del món), per millorar i créixer.